W Archidiecezji Lubelskiej powołana została Rada Młodych

Rada Młodych AL
Autor: CDMLublin Bp Adam Bab, ks. Damian Szewczyk i Rada Młodych AL

Powołana przez arcybiskupa Stanisława Budzika na roczną kadencję, zrzesza szesnastu przedstawicieli wspólnot młodzieżowych posługujących na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Celem Rady Młodych będzie wspólne planowanie, koordynowanie i szukanie nowych metod duszpasterstwa wśród młodzieży.

Archidiecezjalną Radę Młodych poprowadzi ks. bp Adam Bab. Zainspirowani słowami Papieża Franciszka z adhortacji „Christus vivit”: „Ludzie młodzi są twórcami duszpasterstwa młodzieżowego, wspierani towarzyszeniem i kierownictwem, ale wolni w odnajdywaniu nieustannie nowych dróg z kreatywnością i śmiałością” oraz mając na uwadze troskę o rozwój duszpasterstwa młodzieży w Archidiecezji, a także nawiązując do tradycji istnienia Archidiecezjalnej Rady Młodych została ona ponowne powołana. Celem jej jest współtworzenie przestrzeni spotkania i dialogu młodych, wymiana wzajemnych doświadczeń oraz wspólne planowanie, koordynowanie i szukanie nowych metod duszpasterstwa młodych. Do Rady Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik powołał, na roczną kadencję, przedstawicieli wspólnot młodzieżowych posługujących na terenie naszej Archidiecezji oraz ważnych środowisk młodzieżowych.

Powołani do Rady Młodych zostali:

- Grzegorz Supryn - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, - Wiktoria Siwek - Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, - Jan Barycki - LSE Miriam, - Anna Wilk - Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca, - Paweł Ozga - Akademia Młodzieżowa FSD Młodzieżowa FSD, - Anna Matuszewska - SMAL - Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej, - Maciej Kowalczyk - Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej, - Maria Jakubowska - Wspólnota Guadalupe, - Magdalena Zarembska - Centrum Wolontariatu w Lublinie, - Angelika Cyranek - Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea", - Julia Kałdonek - Przedstawiciel młodzieży licealnej, - Justyna Balickaa - Młodzieżowy Zespół Synodalny, - Katarzyna Straszewskazewska - Przedstawiciel rejonowych duszpasterstw młodych, - Nikola Łaguń - Związek Harcerstwa Polskiego, - Adrianna Kołodziej - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, - Mateusz Budzyński - Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.

Najbliższe spotkanie Archidiecezjalnej Rady Młodych odbędzie się 26 lutego podczas drugiej sesji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.