W Chełmie powstanie nowy Dom Pielgrzyma

2023-03-16 14:45
Zespół zabytkowy na Górze Chełmskiej
Autor: Sanktuarium Maryjne w Chełmie Zabytkowy zespół budynków na Górze Chełmskiej

Będzie służył wiernym z całego świata i mieszkańcom ziemi chełmskiej. W klasztorze pobazyliańskim na terenie Sanktuarium i Górze Chełmskiej powstanie dom rekolekcyjny. Prace remontowe w zabytkowym obiekcie już trwają.

Klasztor Bazylianów w Chełmie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów zespołu katedralnego na Górze Zamkowej. Budynek klasztoru wzniesiono pod koniec pierwszej połowy XVII wieku. Budowę klasztoru ufundował Metody Terlecki, który w tamtym czasie był chełmskim biskupem unickim. Po tym jak w drugiej połowie wieku XIX unieważniono Unię Brzeską a wraz z tym wydarzeniem zlikwidowano unicką diecezję chełmińską, budynek dawnego klasztoru Bazylianów został przemianowany na budynek mieszkalny. Niestety w wyniku późniejszej przebudowy, budowla po części straciła swój barokowy charakter. Po wejściu na ostatnie piętro budynku trafimy do dużego pomieszczenia, które w czasach istnienia tutaj unickiego klasztoru służyło jako refektarz czyli jadalnia.

Pomimo tego, że na przestrzeni wieków budynek przechodził różnego rodzaju przemiany, wciąż jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych ziemi chełmskiej. Łączą się tutaj różne style, dawny klasztor został też naznaczony piętnem zmieniających się epok. Parter posiada sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Na piętrze od strony zach. znajduje się obszerna sala dawnego refektarza, przykryta kolebką z lunetami. Plac przed katedrą okala od pn. budynek dawnego Bractwa Cerkiewnego, wzniesiony w końcu XIX w. po kasacie unii, obecnie użytkowany do celów mieszkalnych. Jest to obiekt jednopiętrowy, założony na rzucie litery L, utrzymany w stylu klasycystycznym. Pierwotnie przed wejściem stał kolumnowy portyk.

Prace remontowo-konserwatorskie w klasztorze Bazylianów na Górze Chełmskiej rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku. Remont to inicjatywą księdza kanonika Andrzeja Sternika, proboszcza Sanktuarium pw. Narodzenia NMP w Chełmie.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie termomodernizacji ścian klasztoru, remont piwnic oraz prowadzących do nich schodów, naprawy i renowacje zabytkowych murów, a także rekonstrukcję ceglanych posadzek i udrożnienie tunelu, łączącego bazylikę z klasztorem. Remont jest możliwy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowy Dom Pielgrzyma Sanktuarium Maryjnego w Chełmie zostanie udostępniony wiernym jeszcze w tym roku.