W jednej części miasta połączy kilka form transportu. Powstaje Dworzec Metropolitalny w Lublinie

2021-09-16 12:22
Budowa Dworca Metropolitalnego w Lublinie
Autor: Miasto Lublin

Ciężarówki wywiozły 60 tysięcy metrów sześciennych ziemi​. Teraz w wykopie powstają fundamenty. Trwają prace przy budowie przyszłego centrum komunikacyjnego miasta i regionu.

Skorzystają z niego pasażerowie komunikacji miejskiej, podmiejskiej i dalekobieżnej. Dla kierowców będzie parking na 174 auta. Mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

- Zakończyły się prace przy wykopach pod fundamenty nowego budynku Dworca. Roboty ziemne swoim zakresem objęły wykop w ilości ponad 60 tys. m3. Wykop odwodniono i zabezpieczono przed napływem wody gruntowej poprzez zamontowanie ścianek szczelnych. Wykonano też prace związane z palowaniem płyty fundamentowej. Na budynku głównym trwa wykonywanie płyty fundamentowej, ścian i słupów żelbetowych oraz rozpoczęto szalowanie stropu. Realizowane są również roboty związane z realizacją stóp fundamentowych wiat peronowych. Ponadto uruchomiono już nową stację gazową, a stara została wyburzona, co pozwala na kontynuację budowy pozostałych stóp fundamentowych. Zakończono również budowę nowej stacji trafo dla PKP Energetyka, a stara została zburzona, co pozwoli na dalszą realizację robót przy ul. Gazowej.

Wokół dworca będzie nowy układ drogowy, prace obejmą ulice: Dworcową, Młyńską, Gazową czy Krochmalną. To ma usprawnić dojazd go budynku dworca, który będzie główną częścią całej inwestycji. - Sporo zastosowań ma na celu dbanie o środowisko, dodaje Justyna Góźdź.

- Zakłada się użycie gruntowych pomp ciepła, które dostarczą energię potrzebną do ogrzania budynku. Z kolei zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami autobusowymi pokryją panele fotowoltaiczne. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyt z betonu antysmogowego. Natomiast specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania zieleni zaplanowanej na i w rejonie budynku Dworca, jak i do celów sanitarnych.

Prace trwają od ponad 7-dmiu miesięcy. Na budowie pracuje ponad 230 drogowców i 75 jednostek sprzętowych. O pracach budowlanych w liczbach ponownie Justyna Góźdź.

- Pod budynkiem dworca powstanie parking podziemny dla 174 samochodów, o powierzchni około 7,5 tys. m2. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca to ponad 18 tys. m2. Nowoczesny dworzec będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. W jednej części miasta zintegruje on kilka form transportu, stając się centrum komunikacyjnym nie tylko Miasta, ale całego regionu. Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej. W ramach całej inwestycji zostanie przebudowane również oświetlenie drogowe, trakcja trolejbusowa, kanalizacja deszczowa, wybudowane będą także kanały technologiczne.

Wartość już wykonanych prac to około 30 milionów złotych. Kosz budowy dworca pochłonie jeszcze 200 milionów. [Razem z układem drogowym prace będą kosztować 300 mln. Niemal 180 mln to środki unijne.] Sam Dworzec Metropolitalny ma być gotowy do końca lipca przyszłego roku.