W Lublinie powstanie Archidiecezjalne Centrum Pomocy

2021-11-17 15:45
W Lublinie powstanie Archidiecezjalne Centrum Pomocy
Autor: pixabay.com/zhivko

To będzie Dom Samotnej Matki, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy, punkt wsparcia dla seniorów i osób ubogich. W Lublinie powstanie Archidiecezjalne Centrum Pomocy, które ma nieść pomoc w sposób zorganizowany i trwały, a nie tylko doraźny.

Podjęcie tej inicjatywy to odpowiedź na coraz większe problemy społeczeństwa.

Archidiecezjalne Centrum Pomocy ma przede wszystkim służyć rodzinom w kryzysie. Potrzebny jest w naszym mieście ośrodek świadczący kompleksową pomoc socjalną, ale także psychologiczną, prawną i terapeutyczną. Planujemy stworzenie Domu Samotnej Matki, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, punktu wsparcia dla osób starszych i ubogich - wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji lubelskiej.

W trzykondygnacyjnym budynku, który ma powstać przy ul. Bluszczowej i Dożynkowej ma także działać ośrodek wsparcia dla imigrantów i uchodźców. Pomoc otrzymają osoby przebywające legalnie w Polsce i posiadające uregulowany status.

Centrum Pomocy nie będzie obozowiskiem uchodźców stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla kogokolwiek. Będzie to biuro różnych agend świadczących pomoc prawną, socjalną i aktywizacyjną osobom, które musiały uciekać z własnego kraju przed wojną i skrajną biedą - wyjaśnia ks. A. Jaszcz.

Działka przy ulicy Bluszczowej o powierzchni około 6 700 m kw została sprzedana Archidiecezji lubelskiej w czerwcu 2016 roku w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele sakralne.

Działkę sprzedano z bonifikatą 90%, zgodnie z obowiązującym na tym obszarze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten przeznaczony jest pod usługi publiczne, w związku z tym dopuszczona jest tu zabudowa z kategorii m. in. administracji i i biur, miejsc kultu, oświaty i wychowania, kultury czy opieki społecznej – m. in. ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka czy domy samotnej matki, hospicja i domy opieki– wyjaśnia Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Do Urzędu Miasta Lublin wpłyną wniosek od Archidiecezji lubelskiej o wydanie pozwolenia na budowę na przedmiotowej działce budynku parafialnego, wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Budynek ma mieć powierzchnię ponad 3 600 m kw. Ma składać się z trzech kondygnacji nad ziemią i z jednej kondygnacji podziemnej, gdzie znajda się m.in. kaplica, pomieszczenia do prowadzenia działalności kulturalnej, pomieszczenia opieki społeczne, pomieszczenia mieszkalne i garaż.