W Lublinie ruszyły Przyjazne Patrole

2021-07-16 16:44
 W Lublinie  ruszyły  ​Przyjazne Patrole - zdj. ilustracyjne
Autor: lublin.eu

Pomagają rodzinom zagrożonym przemocą. W Lublinie zaczęły znów działać ​Przyjazne Patrole. To wspólna inicjatywa miejskich ośrodków pomocy i policji. Kilku osobowe zespoły przy wsparciu mundurowych odwiedzają domy z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Miasto Lublin ponownie przystąpiło do partnerskiego projektu Przyjazne Patrole. Jest to wspólna inicjatywa realizowana przez Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i rodzin znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. – Przyjazny Patrol pojawia się wszędzie tam, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, w szczególności w sytuacji, gdy jest świadkiem lub uczestnikiem przemocy, w tym przemocy w rodzinie, przebywa bez opieki osób dorosłych czy jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego oraz w innych sytuacjach zagrażających jego dobru. Kolejnym zadaniem Patrolu, poza podejmowaniem działań interwencyjnych, jest monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i zagrożonych przemocą w rodzinie. Realizacja tego projektu jest zatem szczególnie ważna w kontekście długiego okresu izolacji i konieczności dystansowania się, co nie pozostało bez wpływu na zjawisko przemocy, w tym przemocy w rodzinie – mówi Monika Lipińska Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. Lubelski Przyjazny Patrol wznowił działalność 2 lipca. Pełni dyżury w weekendy od piątku do niedzieli, w godzinach popołudniowo – wieczornych. Patrol składa się z dwóch funkcjonariuszy Policji, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz pracownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. W ramach wspólnych patroli pracownicy MOPR i CIK podejmą działania związane ze zdiagnozowaniem sytuacji dziecka oraz rodziny, działania związane z zapewnieniem właściwej opieki nad dzieckiem, a w miarę potrzeb udzielą porad i wsparcia. Natomiast funkcjonariusze Policji podejmą czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, których dobro zostało zagrożone oraz zabezpieczą materiały dowodowe. W tym roku przewiduje się 72 dni dyżurów Przyjaznych Patroli". Środki na ich realizację pochodzące z budżetu Miasta Lublin to około 100 tys. zł. www.lublin.eu zsa

Mówi Izolda Boguta z lubelskiego ratusza