W Lublinie trwa nabór do czterech projektów związanych z kulturą

2021-01-05 17:21
Plac Litewski w Lublinie
Autor: lublin.eu

Miasto Lublin prowadzi nabór do czterech konkursów z zakresu tworzenia i upowszechniania kultury oraz sztuki. W konkursach mogą wziąć udział fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i parafie. Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział do 11 stycznia.

Wnioski można składa w czterech ogłoszonych konkursach: Miasto kultury 2021 – konkurs na realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina. Na konkurs przeznaczona jest kwota 1 mln zł. Miasto Kultury 2021-2023 – konkurs na realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina, których wykonanie planowane jest w okresie dłuższym niż rok. Na konkurs przeznaczona jest łącznie kwota 900 tys. zł (2021 – 300 tys. zł, 2022 – 300 tys. zł, 2023 – 300 tys. zł). Dzielnice Kultury – realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności działania z zakresu edukacji kulturalnej, integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze, a także wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach. Na konkurs przeznaczona jest kwota 450 tys. zł. Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych, czyli współprowadzenie portalu www.kultura.lublin.eu oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook – Lublin - Miasto Kultury. Na konkurs przeznaczona jest kwota 45 tys. zł. Jest to jednocześnie jedyny konkurs na powierzenie zadania, czyli bez konieczności posiadania wkładu własnego. – Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest w czasie trwającej pandemii planować wydarzenia kulturalne. Forma stacjonarna wydarzeń jest aktualnie niemożliwa i nie wiemy kiedy ponownie spotkamy się na koncertach, spektaklach czy warsztatach. Mimo to, mamy nadzieję, że na ogłoszone konkursy wpłyną projekty, które będą mogły być realizowane w różnych formułach, także w wersji online lub hybrydowej. Tak, jak w roku ubiegłym będziemy na bieżąco reagować na sytuację, by wszystkie projekty, które otrzymają wsparcie finansowe, mogły zostać zrealizowane. Zależy nam na zapewnieniu mieszkańcom Lublina dostępu do możliwie pełnej oferty kulturalnej, a będzie to możliwe dzięki działaniom organizacji pozarządowych i zaangażowaniu animatorów kultury, którzy w tych podmiotach realizują swoje pasje – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. Oferty będą przyjmowane do 11 stycznia do godz. 15.30. Wnioski należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej WITKAC oraz jednocześnie w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną, w sposób wskazany w ogłoszeniach. We wszystkich czterech konkursach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, parafie i inne podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie: www.lublin.eu. zs

W Lublinie trwa nabór do czterech konkursów związanych z tworzeniem i upowszechnianiem kultury