Muzeum Zamoyskich w Kozłówce po wielkiej modernizacji

2023-06-26 10:03
Pałac w Kozłówce
Autor: Muzeum Zamoyskich Pałac w Kozłówce

Są nowe przestrzenie, ekspozycje i plany. Po wieloletnich pracach w zespole pałacowo-parkowym odwiedzający będą mogli korzystać z nowych miejsc i budynków. Muzeum ma przyciągać koncertami, spektaklami teatralnymi i nowymi lekcjami muzealnymi.

Prace remontowo-konserwatorskie w Muzeum Zamoyskich umożliwiły przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych oraz przyczyniły się do nowej oferty turystycznej nawiązującej do dawnej kultury ziemiańskiej i przywołująca wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji.

W czterech wyremontowanych obiektach o łącznej powierzchni ponad 2000 m2 powstało 8 nowych ekspozycji, zawieszono 125 plansz wystawowych oraz zainstalowano 28 aplikacji multimedialnych i 3 gry interaktywne. W Galerii Sztuki pojawiła się nowa ekspozycja socrealizmu. Muzeum ma przyciągać  koncertami, spektaklami teatralnymi i nowymi lekcjami muzealnymi. 

Planowane otwarcie nowych obiektów dla publiczności nastąpi 4 lipca 2023 roku.

Celem projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” było zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum.

Ostatnie prace remontowe w muzeum w Kozłówce kosztowały blisko 40 milionów złotych. Środki pochodziły z dotacji unijnych, budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.