W parafii w Kłodnicy Dolnej zachował się wpis z wizytacji biskupiej ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego

2021-09-10 15:38
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej, który odwiedził ówczesny biskup lubelski, Stefan Wyszyński
Autor: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej

To mała miejscowość między Kraśnikiem a Bełżycami ale ma wielką pamiątkę po ówczesnym biskupie lubelskim Stefanie Wyszyńskim. W parafii w Kłodnicy Dolnej zachowała się księga wizytacji kanonicznej, gdzie 8 stron podczas dwudniowej wizyty zapisał ówczesny biskup, późniejszy kardynał i Prymas Polski

Jak mówi proboszcz parafii, ksiądz Marcin Rola: - Wpis pochodzi z 12 czerwca 1948 roku. Jest to protokół wizytacyjny, zawiera 7 stron i jest podpisany przez ówczesnego biskupa Stefana Wyszyńskiego. Zaczyna się od słów: „Dnia 11 czerwca 1948 roku o godzinę 17 przybyłem do parafii w Kłodnica w towarzystwie dziekana dekanatu kraśnickiego, księdza kanonika Władysława Chruścika, dla dokonania wizytacji kanonicznej”. Po tym wstępie mamy 12 punktów, w których ksiądz biskup odnosi się do istotnych kwestii, związanych z życiem parafii. Pierwszy z nich, to organizacja i przebieg wizytacji, kolejne dotyczą posługi proboszcza, zakonu, funkcjonującego na terenie parafii, posługą kościelną czy stanem świątyni cmentarza.

Biskup Wyszyński przyjechał w piątek 11 czerwca, natomiast 12 czerwca po obiedzie udał się w stronę Wilkołaza a następnie w stronę Radecznicy. Prawdopodobnie wybierał się na uroczystości odpustowe. Biskup Wyszyński odwiedził stary kościół w Kłodnicy, obecnie już nieużywany. Kościół został wybudowany przez miejscowych cieśli z miejscowego materiału. Stanowi lokalną perełkę architektury sakralnej. Jest jednocześnie zaniedbany, potrzeba wielkich nakładów finansowych, by przywrócić mu dawną świetność i blask - dodaje ksiądz Rola.

​Jak mówi ksiądz Rola, w nowym kościele jest także miejsce pamięci poświęcone wkrótce błogosławionemu kardynałowi Wyszyńskiemu.