W Puławach ruszył proces wymiany miejskiego oświetlenia na energooszczędne

2023-01-17 15:08
Oświetlenie uliczne LED
Autor: UM Puławy Oświetlenie uliczne LED

Ratusz szuka już wykonawcy, który kompleksowo przebuduje oświetlenie na 51 ulicach w mieście. Prace wiążą się również z budową kanalizacji teletechnicznej. Działania będą prowadzone na obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową, a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowym. Przebudowa potrwa do sierpnia 2024 roku.

Rozpoczął się długo oczekiwany proces wymiany miejskiego oświetlenia na energooszczędne. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach ogłosił wczoraj postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach”, zlokalizowanego w Puławach na obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową, a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowymi w ramach Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Zamówienie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenie ulicznego i budowę kanalizacji teletechnicznej na: 51 ulicach, 5 drogach wewnętrznych, 5 ciągach pieszych, 4 skwerach, 8 parkingach i terenach osiedli mieszkaniowych wraz z zapewnieniem inteligentnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 27.01.2023r. do godz. 08:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 08:15. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: 30.08.2024 r.

Szczegóły są na stronie: pulawy.eu

źródło: Urząd Miasta Puławy