WOT: Powołano specjalną Grupę Zadaniową „HONOR”

2021-11-23 14:36
Grupa Zadaniowa HONOR
Autor: 2LBOT/WOT Grupa Zadaniowa HONOR

Misją Grupy Zadaniowej "Honor" jest obrona dobrego imienia żołnierzy OT. Treści szkalujące żołnierzy Wojska Polskiego będą poddane natychmiastowej kwalifikacji czynu i kierowane z odpowiednim wnioskiem do sądu.

W związku z narastającą ilością treści pojawiających się w domenie informacyjnej o charakterze znieważającym, zniesławiającym i godzącym w dobre imię żołnierzy OT oraz formacji samej w sobie, powołano grupę zadaniową, reagującą na nieodpowiedzialne wypowiedzi osób publicznych czy internautów.

Na pilne ogłoszenie w komunikatorze wewnętrznym dla żołnierzy OT (Portal Informacyjny WOT) o zgłaszanie się do grupy zadaniowej, odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Wykorzystując potencjał żołnierzy OT, posiadających wykształcenie oraz doświadczenie prawnicze, oraz żołnierzy swobodnie poruszających się w Internecie, utworzono grupę szybkiego reagowania prawnego. W ten sposób, wykorzystując kompetencje podwójnego zastosowania (zawód prawnika i służba Ojczyźnie), Terytorialsi będą dbać o ochronę dobrego imienia swoich kolegów. W zespole znalazł się poza prawnikami czy studentami prawa, były policjant, obecnie żołnierz OT, który w swojej służbie w Policji zajmował się ściganiem osób szkalujących dobre imię Policji – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.

Za koordynację prac zespołu odpowiada Szef Oddziału Prawnego Dowództwa WOT, a wykonywanie obowiązków na  rzecz grupy zadaniowej, będzie dodatkowo gratyfikowane punktowo w kwalifikacjach do Kursów SONDA i AGRYKOLA oraz uwzględnione w opiniowaniu żołnierzy.

Do głównych zadań grupy należy nie tylko reakcja na ewidentnie szkalujące honor żołnierza wypowiedzi osób publicznych, ale i wyszukiwanie treści w mediach społecznościowych oraz w komentarzach pod artykułami czy postami. Zespół specjalistów, będzie zajmował się także treściami zgłaszanymi przez żołnierzy OT, czy przez osoby mocno dotknięte czy obrażone treścią dotyczącą naszej formacji, na jaką natknęły się w Internecie czy w mediach – dodaje płk M. Pietrzak.

Dodatkowo, wobec prowadzonej wojny hybrydowej, której narzędziem jest wykorzystywanie Internetu do budowania nienawiści do służb mundurowych, w tym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a tym samym osłabianie morale i narzucanie społeczeństwu negatywnych schematów myślowych, powstały społeczne inicjatywy, jak np. www.obroncy.org. Przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych, oferują bezpłatną pomoc prawną żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin w wypadku skierowanych wobec nich gróźb karalnych. 

Liczebność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej systematycznie wzrasta, w ostatnim tygodniu przełamana została kolejna bariera. W szeregi wstąpił 31-tysięczny żołnierz WOT. zadań.WOT jest rodzajem sił zbrojnych, z coraz silniejszymi korzeniami w lokalnych społecznościach. Misja wzmacniania odporności społecznej na kryzysy, została wielokrotnie wypełniona poprzez setki działań przeciwkryzysowych, w których brali udział nasi żołnierze. Pandemia, nawałnice, wichury oraz powodzie, a obecnie kryzys na granicy Polski, wymagają szybkiego reagowania i ciągłej gotowości. Działania te są widoczne w lokalnych społecznościach. Stąd również zwiększone zainteresowanie służbą. Wydarzenia z ostatnich tygodni pokazały, że terytorialsi w wielu miejscach są niezbędni. Żołnierze-ochotnicy udowodnili swoją gotowość, profesjonalizm, bez obaw podjęli się najtrudniejszych zadań.