Wpłynęło 41 wniosków do VII edycji Zielonego Budżetu Lublina

2024-01-16 16:46
7. edycja Zielonego Budżetu
Autor: Urząd Miasta Lublin 7. edycja Zielonego Budżetu

Zakończył się nabór projektów do siódmej edycji Zielonego Budżetu 2024 pod hasłem „Naturalnie, w mieście!”. Wnioski, które teraz przejdą ocenę formalną i merytoryczną.

–  W tej edycji Zielonego Budżetu chcemy zwrócić szczególną uwagę na roślinność rozwijającą się na nieprzekształconych terenach, bez ingerencji człowieka. Również takie miejsca posiadają ogromny potencjał, co potwierdziło zainteresowanie naborem i duża liczba zgłoszonych projektów. Dziękujemy za wszystkie pomysły przekazane nam przez mieszkanki i mieszkańców – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

VII edycja Zielonego Budżetu dotyczy obszarów miejskich, które powstały naturalnie i posiadają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe, środowiskowe i estetyczne. Zakres tegorocznej edycji obejmuje również tereny, będące stanowiskiem dla specyficznych, dziko rosnących roślin i/lub siedliskiem zwierząt, zasługujących na uwagę i ochronę lub mogące służyć celom edukacyjnym oraz badawczym.

Listę projektów, które przejdą ocenę formalną poznamy w drugiej połowie lutego, natomiast projekty wybrane do realizacji – w pierwszej połowie marca.