Zabytkowy kościół w Krasnymstawie odzyskał dawny blask

2023-11-15 15:16
Krasnystaw -  kościoł pw. św. Franciszka Ksawerego po renowacji
Autor: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Krasnystaw - kościoł pw. św. Franciszka Ksawerego po renowacji

Zakończyły się trwające trzy lata prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła św. Franciszka Ksawerego. Fasada świątyni z szarobiałej zmieniła się w pastelową i jest to powrót do barkowej kolorystyki.

Krasnostawski kościół wzniesiono na przełomie XVII i XVIII w. Jego powstanie związane było ze sprowadzeniem w 1685 r. jezuitów do Krasnegostawu przez Stanisława Święcickiego, biskupa chełmskiego. Po kasacie w 1773 r. zgromadzenia jezuitów świątynia pełniła funkcję katedry, a następnie świątyni parafialnej. W wieku XIX i XX była wielokrotnie remontowana i restaurowana, m.in. po zawaleniu się w połowie XIX w. kopuły nad transeptem oraz po zniszczenia wojennych.

Zakończyły się prace remontowo - konserwatorskich elewacji kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Zrealizowano prace przy elewacji bocznej (od strony ul. J. Piłsudskiego) i elewacji tylnej kościoła. Zakres prac obejmował: naprawę tynków, naprawę i częściową wymianę orynnowania, wymianę czterech okien (w zakrystii oraz skarbczyku) oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji.

Dekorację malarską elewacji głównej kościoła stanowią, m.in. motywy roślinne w postaci akantowych poziomych fryzów ornamentalnych oraz pionowych festonów o motywach kwiatowych dzwonków zwieńczonych motywem muszli. Tłem dla polichromii jest naturalny jasno-kremowy kolor tynku wapienno-piaskowego. Elementy pionowe detalu architektonicznego oraz obramowania otworów okiennych są w kolorze ceglasto-bordowym z wypełnieniem zielonym. Natomiast elementy poziome wydatnego detalu mają kolor żółto-ugrowy i malowane są światłocieniowo. Całość dekoracji malarskiej nadaje fasadzie lekkości i jest spójna kompozycyjnie z dekoracją malarską wnętrza kościoła.

Pomyślne przeprowadzenie prac konserwatorskich było możliwe dzięki dotacjom: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wojewody Lubelskiego, w części którą dysponuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Burmistrza Miasta Krasnystaw, Starosty Krasnostawskiego oraz dzięki ofiarności wiernych. Wymianę czterech okien (przywrócenie historycznej stolarki ) zrealizowano wyłącznie ze środków) Parafii.

Inicjatorem podjęcia prac konserwatorskich był ks. kanonik Jarosław Wójcik, Proboszcz Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.