Zagrożenie pożarowe w lasach

2022-07-26 14:35
Zagrożenie pożarowe w lasach
Autor: Canva

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. W całym kraju na terenie lasów państwowych obowiązuje 2. i 3. stopień zagrożenia pożarowego.

Do Polski zmierza fala gorącego powietrza z południa Europy, temperatura powietrza stale utrzymuje się na wysokim poziomie. W skutek takich czynników atmosferycznych wzrasta ryzyko wybuchu pożarów.

Z mapy wskazującej jaki poziom suszy jest odnotowywany w polskich lasach, opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najbardziej zagrożone pożarami są lasy w województwie zachodniopomorskim, na północy woj. wielkopolskiego, a także na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W tych regionach lasy objęte są najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Bardzo wysokie zagrożenie występuje również w części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Wysoki poziom zagrożenia jest na pozostałych obszarach tych województw oraz w woj. łódzkim, śląskim, małopolskim i lubelskim.

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki: możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi; rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku; warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie – wyjaśnia Ewa Pożarowszczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki prowadzi się prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu (możliwości powstania i rozwoju pożaru). Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest według czterostopniowej skali:

0 - brak zagrożenia pożarowego 1 - małe zagrożenie pożarowe 2 - średnie zagrożenie pożarowe 3 - duże zagrożenie pożarowe 

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Taki zakaz może być wydany w sytuacji, gdy mamy określony 3. stopień zagrożenia pożarowego, a zarazem pomiary, które są przeprowadzane codziennie o godz. 9 rano wykażą, że wilgotność ściółki leśnej jest poniżej 10% przez pięć kolejnych dni – wtedy leśnik może wydać zakaz wstępu do lasu – dodaje E. Pożarowszczyk.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/