Żłobki wznowiły swoją działalność

2020-09-01 14:42
Żłobek na ul. Zelwerowicza w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe

1 września działalność rozpoczynają wszystkie lubelskie żłobki publiczne, które oferują 1209 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobki czynne będą od godz. 6.00 do 17.00.

Ze względu na stan epidemii i obowiązujące w tym zakresie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, opieka nad dziećmi odbywać się będzie do godz.16.30, zaś następnie wszystkie pomieszczenia i powierzchnie w placówkach poddawane będą dezynfekcji. – W związku z początkiem roku żłobkowego opracowane zostały nowe procedury dotyczące warunków pobytu dzieci w żłobkach. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i pracownikom. Nowe procedury, które uwzględniają aktualne wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, określają przede wszystkim sposób przyprowadzania i odbioru dzieci ze żłobków. W nawiązaniu do wytycznych we wszystkich żłobkach zwiększono również częstotliwość dezynfekcji zabawek i sprzętu oraz dostosowano sposób przygotowywania i spożywania posiłków – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. Personel wszystkich miejskich żłobków został w pełni wyposażony w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, fartuchy, czepki) oraz środki dezynfekujące (płyny). Szczegóły dotyczące przyprowadzania i pobytu dzieci w żłobkach dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie www.zlobki.lublin.eu, tel. 81 466 49 91. Oprac. MO

Monika Głazik, Miejskie żłobki wznowiły działalność