100-latki na Warmii i Mazurach

2023-01-04 9:24
100-latki na Warmii i Mazurach
Autor: ZUS 100-latki na Warmii i Mazurach

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat otrzymują tzw. świadczenie honorowe. Wysokość przyznawanego obecnie dodatku to prawie 5 tys. zł brutto wypłacanych co miesiąc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe 84 osobom z Warmii i Mazur. To 62 seniorów z oddziału w Olsztynie i 22 osoby z oddziału w Elblągu.

Najstarsza seniorka mieszka w Bartoszycach. Emerytka ukończyła 106 lat. Natomiast najstarszy mężczyzna skończył 104 lata i mieszka w Elblągu. Wśród stulatków przeważają kobiety, jest ich 72, natomiast panów jest jedynie 12.

- Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury czy renty. Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia – informuje Anna Grabowska rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r.  świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto. Wysokość dodatku nie podlega jednak waloryzacji, dlatego seniorzy otrzymują go w różnych kwotach.