ALARMOWE STAWIENNICTWO TERYTORIALSÓW Z WARMII I MAZUR

2021-11-22 8:37
Żołnierze WOT służą na granicy
Autor: 4WMBOT

W minionym tygodniu żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali wezwani do swojej jednostki w trybie alarmowym, a następnie skierowani do wsparcia działań Straży Granicznej, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Alert gotowości do 6-godzinnego stawiennictwa żołnierzy został ustalony już  8 listopada. Sygnał był odpowiedzią na rozwijającą się sytuację kryzysową na granicy z Białorusią. Żołnierze musieli skorygować swoje plany, poinformować rodziny oraz pracodawców, sprawdzić swoje środki łączności, przejrzeć wyposażenie- aż w końcu otrzymali informację o wyjeździe.

Obecność żołnierzy w rejonie przygranicznym nie ma na celu zwiększenia liczebności sił na miejscu, tylko zapewnienia zmienności na stanowiskach. Rotacja żołnierzy w rejonie przygranicznym jest planowana jako działalność cykliczna, która ma zapewnić szczelność naszej granicy jednocześnie wspierając i odciążając kolegów będących do tej pory na miejscu.

Żołnierze WOT służą na granicy
Autor: 4WMBOT

Terytorialsi z województwa warmińsko-mazurskiego wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej od początku kryzysu migracyjnego. Niewielkie siły z Brygady były skierowane do prowadzenia patroli wodnych z wykorzystaniem łodzi płaskodennych na rzece Bug oraz prowadzenia obserwacji terenu z powietrza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych FlyEye. Dodatkowo  maszty Brygady z Warmii i Mazur oświetleniowe postawione w strefie przygranicznej poprawiały widoczność i wspomagały skuteczność działań patrolowych. Aktualnie  zaangażowanie terytorialsów wzrosło i rozszerzyło się o patrole piesze i służbę na posterunkach kontrolnych.