Archidiecezja Warmińska ma nowych diakonów

2024-05-18 11:30
ŚWIĘCENIA DIAKONATU
Autor: Katarzyna Sobotka Święcenia diakonatu

Od kapłaństwa dzieli ich już tylko rok – mowa o 3 akolitach, którzy dziś (18.05.2024) w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przyjęli świecenia diakonatu.

Liturgii święceń w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przewodniczył metropolita warmiński abp. Józef Górzyński: - Będziecie od tej pory służyć, na wzór posługi Jezusa Chrystusa. Będziecie wykonywać Wasze posługiwanie w celibacie, który jest znakiem i podtrzymywaniem pasterskiej miłości. Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii. Służcie z radością i miłością Bogu i ludziom - powiedział abp. Górzyński.

Święcenia przyjęło i śluby celibatu i posłuszeństwa złożyło dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, Jakub Pabian i Jan Hasiuk oraz, po raz pierwszy w historii, kleryk z zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich z Gietrzwałdu, Paweł Wiśniewski. - Po pierwszej komunii świętej, gdy byłem ministrantem ksiądz proboszcz organizował pielgrzymkę po sanktuariach, byliśmy m.in. w Gietrzwałdzie, i wtedy poznałem to miejsce, w którym dzisiaj jestem. Duże wrażenie na mnie zrobiło to sanktuarium i równo po dziesięciu latach od tej pielgrzymki wróciłem do Gietrzwałdu jako kandydat do zakonu. 

- Byłem od komunii ministrantem, ale moje poważne myślenie o wstąpieniu do seminarium dopiero pod koniec szkoły średniej - dodaje diakon Jakub Pabian.

Radości i wzruszenia podczas święceń nie kryli rodzice diakonów - Czujemy przede wszystkim dumę, jestem szczęśliwy, ze wybrał taką drogę, a my go z żoną wspieramy - mówi tata Jana Hasiuka.

Święcenia diakonatu w olsztyńskiej katedrze
Autor: Katarzyna Sobotka Święcenia diakonatu w olsztyńskiej katedrze

Przed diakonami ostatni rok formacji kapłańskiej, po którym przyjmą święcenia prezbiteratu i dołączą do prawie pół tysiąca kapłanów archidiecezji warmińskiej.