Bezpłatne przejazdy dla wszystkich uczniów

2024-06-04 13:18
Bezpłatne przejazdy dla młodzieży
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Bezpłatne przejazdy dla młodzieży

Już nie tylko uczniowie olsztyńskich podstawówek, ale także szkół ponadpodstawowych będą podróżować komunikacją zbiorową bez opłat. O wprowadzeniu takiego rozwiązania zdecydowali radni.

Pierwszy krok został podjęty przed pięcioma laty. Wówczas możliwość bezpłatnych przejazdów uzyskały dzieci i młodzież z podstawówek. Od 1 września identyczne uprawnienia zyskają kolejni uczniowie.

- Teraz zostało wykonane następne posunięcie - mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. - Kolejne osoby mogą podróżować miejskim transportem bez dodatkowych opłat. Dzięki temu promujemy komunikację zbiorową, co powinno przełożyć się na ograniczenie transportu indywidualnego na ulicach naszego miasta.

Teraz z bezpłatnych przejazdów będą korzystać uczniowie olsztyńskich szkół ponadpodstawowych, lecz nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia. Co ważne - ich rodzice lub opiekunowie prawni muszą mieszkać na terenie naszego miasta i rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie.

- W poprzednim roku z takich przejazdów mogło korzystać ok. 8,9 tys. osób - informuje dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc. - Szacujemy, że po modyfikacji przepisów, ta liczba wzrośnie o ok. 1/3.

Według wyliczeń ZDZiT wprowadzenie nowych uprawnień to roczny koszt ok. 1,4 mln złotych.

UM/Olsztyn