Caritas od początku wojny na Ukrainie niesie pomoc uchodźcom

2024-02-26 15:30
Caritas od początku wojny na Ukrainie niesie pomoc uchodźcom
Autor: Caritas Polska

24 lutego minęły 2 lata od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Były to 2 lata ogromnego cierpienia i dzielnej walki narodu ukraińskiego, ale także czas ogromnej życzliwości i pomocy, której Ukraińcy doświadczyli ze strony Polski.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej udziela pomocy Ukrainie od pierwszych dni wojny

Na początku była to przede wszystkim zbiórka pomocy rzeczowej i finansowej, później udzielanie schronienia i pomocy rzeczowej uchodźcom z terenów wojennych oraz osobom, które na Ukrainie pozostały, dziś ta pomoc nabiera nieco innego kształtu.

- Pomoc uchodźcom, którą nadal realizujemy w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Olsztynie oraz w innych miejscach, w których przebywają uchodźcy, koncentruje się w tej chwili przede wszystkim na wspieraniu adaptacji i integracji uchodźców, nabywaniu przez nich kompetencji do samodzielnego życia w Polsce, a więc na organizacji kursów języka polskiego, zapewnianiu tłumaczeń przysięgłych dokumentów, wsparcia psychologicznego, porad prawnych, działań z obszaru aktywizacji zawodowej, wspierania dzieci i młodzieży w procesie edukacji – opowiada Joanna Mackiewicz, koordynator pomocy dla Ukrainy.

Pod opieką Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Olsztynie ( ul Św. Barbary 2) jest w tej chwili niemal 500 osób, które korzystają z różnorodnych działań i form pomocy.

Caritas od początku wojny na Ukrainie niesie pomoc uchodźcom
Autor: Caritas Archidiecezji Warmińskiej

W 2023 Caritas Archidiecezji Warmińskiej przekazała na Ukrainę niemal 700 paczek w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” oraz inną pomoc rzeczową

- Musimy pamiętać, że za każdym wezwaniem do pomocy, każdą naszą prośbą o solidarność z Ukrainą kryją się historie i dramaty bardzo konkretnych ludzi: i tych, którzy przyjechali do Polskich, i tych, którzy pozostali na Ukrainie lub w ostatnim czasie do niej wrócili. Historie strat, śmierci, strachu, cierpienia, biedy, rozbitych rodzin, nieustannego zmartwienia i obaw o przyszłość. Jako ludzie mamy tę tendencję i tę zdolność, że z upływem czasu umiemy przyzwyczaić się do wszystkiego, nawet do wojny. Nie możemy jednak pozwolić na to, żebyśmy przyzwyczaili się do cierpienia ludzi, którzy mieszkają tuż obok nas. Musimy sobie stale przypominać, że to cierpienie domaga się naszej odpowiedzimówi dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Paweł Zięba.

Prawie 150 milionów złotych przeznaczyła Caritas Polska w 2023 roku na pomoc Ukrainie. Chodzi zarówno o wsparcie dla uchodźców w Polsce, jak i udzielane na terenie walczącego wciąż o wolność kraju.

Łącznie kościelna organizacja wsparła ponad milion osób.