Coraz mniej zatruć dopalaczami

2020-02-04 15:12
Na Warmii i Mazurach maleje liczba zatruć dopalaczami
Autor: Marcin Szydłowski

Na Warmii i Mazurach maleje liczba zatruć dopalaczami – wynika z danych Sanepidu w Olsztynie. W 2019 roku zgłoszono 22 takie przypadki. Dla porównania w roku 2018 odnotowano niemal 3 razy więcej zgłoszeń.

Eksperci tłumaczą, że malejąca liczba zatruć dopalaczami może być efektem wprowadzonych w ubiegłym roku zmian w prawie. Dzięki niej takie substancje traktowane są jak narkotyki. Za samo posiadanie ich znacznej ilości grożą trzy, a za handel nimi — dwanaście lat więzienia. W walce z nowymi narkotykami pomogła też likwidacja sklepów sprzedająca niebezpieczne substancje. Obecnie nie odnotowano, aby na terenie Warmii i Mazur funkcjonował jakiekolwiek punkt, w którym można kupić dopalacze — informuje Bożena Najda, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Choć systematycznie spada liczba zatruć dopalaczami, to nadal pozostają groźne. Sanepid w Olsztynie z różnymi instytucjami prowadzi szereg akcji profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli. - Szkolenia pomagają uczniom ograniczać okazje do sięgania po substancje psychoaktywne, bo podnoszą poziom wiedzy — uważa Radosław Gruss z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. W 2019 roku na Warmii i Mazurach zgłoszono 22 przypadki zatruć dopalaczami. W tym roku sanepid w Olsztynie nie otrzymał informacji o osobach, które miałyby zatruć się substancjami psychoaktywnymi. msz

Radosław Gruss z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie