Duże wsparcie na walkę z otyłością dzieci

2024-06-25 8:43
Otyłość wśród dzieci – wyzwanie zdrowotne XXI wieku
Autor: gov.pl

Szacuje się, że ponad 21 proc. dzieci z Warmii i Mazur boryka się z nadwagą lub otyłością. Zarząd województwa przyjął program polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania nadwagi wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Program będzie realizowany na dwóch płaszczyznach: profilaktyki oraz wsparcia specjalistycznego

Docelową grupą są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wsparcie będzie adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat, których według danych GUS w regionie mieszka nieco ponad 56 tys.

Realizacja programu przewidziana jest jednak na trzy lata, więc zostanie on skierowany także do siedmiolatków wchodzących w wiek, dzięki któremu kwalifikują się do udziału w inicjatywie, dlatego przewiduje się, że profilaktyka trafi łącznie do około 85 tys. dzieci z Warmii, Mazur i Powiśla.

Wsparcie specjalistyczne zostanie skierowane do osób, u których podczas badań przesiewowych centyl BMI wskaże 90 i więcej

Jeśli dane dziecko zakwalifikuje się do specjalistycznych porad, będzie mogło skorzystać z konsultacji z lekarzem pediatrą, dietetykiem, psychologiem oraz specjalistą, który przygotuje zestaw ćwiczeń i aktywności fizycznych.

Program obejmuje pięć spotkań z każdym specjalistą w wymiarze 60 min. każde. Według wyliczeń z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać około 560 osób rocznie.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie
Autor: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

- Zdrowie naszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, jest dla nas priorytetem – zaznacza marszałek Marcin Kuchciński. - Zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest nadwaga i otyłość wśród dzieci, dlatego podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby się mu przeciwstawić. Program, który przygotowujemy będzie obejmował kompleksowe działanie oparte zarówno na profilaktyce, jak i wczesnym wykrywaniu chorób u dzieci - dodaje.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności otyłości i nadwagi wśród dzieci, oraz obniżenie wskaźnika BMI wśród uczestników objętych wsparciem specjalistycznym

Działania prowadzone w ramach przedsięwzięcia będą się opierały na szeroko zakrojonej profilaktyce, która ma za zadanie podnieść poziom wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia oraz zrównoważonego odżywiania.

Program będzie realizowany w latach 2025-2027. Jego koszt wyniesie 9 mln zł, które zostaną sfinansowane z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-27.

Niedługo rozpoczną się konsultacje dla gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, które wezmą udział w programie.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że otyłość dzieci jest jednym z najpoważniejszych problemów i wyzwań, z jakimi będą musiały zmierzyć się organizacje zdrowia publicznego w XXI wieku.

Niestety statystyki dla Polski nie są pozytywne. Jesteśmy ósmym w Europie krajem z najwyższym odsetkiem dzieci zmagających się z problemem nadwagi i otyłości.