Jest strategia Olsztyn 2030+

2022-09-28 15:17
Jest strategia Olsztyn 2030+
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie Jest strategia Olsztyn 2030+

Olsztyńscy radni zajęli się podczas ostatniej sesji projektem Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+. To najważniejszy dokument, jaki wskazuje na plany rozwojowe i pomysł na stolicę Warmii i Mazur przyszłości.

Prace nad jego powstaniem zaczęły się w połowie 2021 roku. Dokument wyznacza kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz określa wizję Olsztyna na kolejne lata.

- Ustawa nie nakłada na nas przygotowania strategii, ale wszyscy wiemy, że trudno wyobrazić sobie samorząd  dobrze przygotowany do realizacji zadań bez takiego dokumentu - prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju danej gminy, to taki dokument jest niezbędny. Oczywiście strategia nie rozwiąże wszystkich problemów, ale wskaże możliwości mierzenia się z nimi.

Jednym z kluczowych etapów był szereg spotkań z udziałem olsztynian oraz specjalistów spoza naszego miasta. To była doskonała okazja do tego, by spróbować wymyślić, jak stolica Warmii i Mazur ma wyglądać po 2030 roku. Podczas debat rozmawiano na temat praktycznie wszystkich dziedzin życia miasta.

- Praca nad strategią była dużym wyzwaniem dla nas, ale jeszcze większym dla naszego miasta – mówi zastępca prezydenta Olsztyna i przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii, Ewa Kaliszuk. - Należy jednak marzyć, snuć plany, mieć do czego dążyć.

Wizja Olsztyna przyszłości będzie realizowana przez trzy cele strategiczne: Olsztyn wrażliwy, Olsztyn otwarty oraz Olsztyn proaktywny. W każdym z tych zakresów zostały określone po cztery cele operacyjne. Co ważne - Strategia nie wskazuje konkretnych projektów. Te są określane w dokumentach wdrażających określone działania.

- Ten dokument to jest plan, a realizacja strategii to jest proces - główny ekspert strategii, prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. - W centrum tego dokumentu stawiamy mieszkańca. Mniej mówimy o inwestycjach, a bardziej o społeczeństwie. Nie mam wątpliwości, że jej realizacja będzie bardzo wymagająca, ale na pewno warto podjąć ten wysiłek.

Dokument stanowi przede wszystkim odpowiedź na zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej Olsztyna, w szczególności takie jak kryzys gospodarczy, malejąca liczba mieszkańców, czy pandemia COVID-19, a także niekorzystne zmiany klimatu.

Więcej: https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/jest-strategia-olsztyn-2030-14838.htmlhttps://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/jest-strategia-olsztyn-2030-14838.html

informacja prasowa UM w Olsztynie