Kolejny pojazd kolejowy na Warmii

2015-02-19 14:34
Nowy pociąg IMPULS
Autor: brak danych

Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych otrzymał już 13. pojazd kolejowy

Marszałek Gustaw Marek Brzezin przekazał w imieniu władz województwa nowoczesny pociąg elektryczny, w którym może podróżować łącznie 250 osób. Pociąg rozpędza się do 160 km/h. W pojeździe jest między innymi klimatyzacja i WIFI. Jest także przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Uroczystość odbyła się w przededniu 70. rocznicy przyjazdu pierwszych polskich kolejarzy do Olsztyna. Jest to jednocześnie 11. rocznica przekazania przez samorząd województwa pierwszego autobusu szynowego Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Przewozów Regionalnych. Przez te lata udostępniono 12 pojazdów o łącznej wartości blisko 200 mln zł. W 2014 roku pociągi zakupione przez samorząd województwa przewiozły 1,6 mln podróżnych. Każdy z pojazdów przejechał rocznie po prawie 100 tys. km. W pierwszym kursie pociąg Impuls przewiózł pasażerów na trasie Olsztyn - Ostróda.