Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania

2020-02-03 15:07
Rekolekcje powołaniowe pod hasłem „Wskaż mi drogę”
Autor: Marcin Szydłowski

W Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie zakończyły się trzydniowe rekolekcje powołaniowe pod hasłem „Wskaż mi drogę”. Na spotkanie przyjechało 26 młodych z różnych miejscowości archidiecezji warmińskiej.

- Dużo mówiliśmy na temat powołania kapłańskiego, ale też i na temat rozeznawania-wyjaśnia rektor Hosianum ks. Hubert Tryk. - Otworzyliśmy seminarium i zaprosiliśmy młodych ludzi żeby z jednej strony mogli zobaczyć jak wygląda życie kleryka i formacja do kapłaństwa a z drugiej strony przez modlitwę pragniemy aby zbliżyli się do Pana Boga – dodaje ks. rektor. W programie rekolekcji była codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje i rozmowy przy kawie z diakonami. - Przyjechałem by zobaczyć jak wygląda życie kleryków w seminarium i odpowiedzieć na pytanie, czy to jest miejsce dla mnie – podkreśla Michał. W trzydniowych rekolekcjach powołaniowych w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie wzięło udział 26 uczestników.

Uczestnicy rekolekcji powołaniowych