Na Warmii i Mazurach samorządy sprawdzają 500+

2016-11-21 18:49
rpol
Autor: brak danych

Do końca listopada samorządy w całym kraju mają przygotować sprawozdania z wdrażania rządowego programu 500 plus.

Ministerstwo Polityki Społecznej chce sprawdzić jakie korzyści przyniósł rodzinom wielodzietnym rządowy program wsparcia, ale też wyeliminować ewentualne błędy. Jak sytuacja wygląda na Warmii i Mazurach? Dotychczas na realizację programu 500 plus w województwie warmińsko-mazurskim wydano 500 milionów złotych. W gminach złożono 107 tysięcy wniosków. Z programu skorzystało 100 tysięcy rodzin w tym 150 tysięcy dzieci. - Teraz sprawdzamy w jaki sposób pieniądze, które miały służy poprawie życia rodzin wielodzietnych są wydawane. To ma pokazać skalę pomocy, ale też wykluczyć ewentualne błędy – powiedziała zastępca dyrektora Joanna Jabłonka-Kastrał z wydziału polityki społecznej w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie. Żeby sprawdzić realizację programu zwrócono się głównie do ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy. Jeśli chodzi o pierwszą z instytucji tu widać znaczną poprawę. Tylko w Olsztynie po uzyskaniu 500 złotych rządowego wsparcia z innych świadczeń opiekuńczych zrezygnowało ponad 120 rodzin. Jeśli chodzi o rynek pracy tu dane są jeszcze zbierane. Wyniki analizy będą znane na początku grudnia.