Nielegalna praca cudzoziemców pod lupą Straży Granicznej

2024-02-13 15:24
Nielegalna praca cudzoziemców
Autor: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. W styczniu kontrolą objęli 278 obcokrajowców. Ile osób pracowało niezgodnie z przepisami?

W styczniu kontrolą objęli 278 obcokrajowców. Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że 57 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Białorusi – 49%. Na drugim miejscu znaleźli się Ukraińcy – 36%, na trzecim Gruzini – 9%.

Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Które branże zatrudniają nielegalnie cudzoziemców?

Najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej – 35%, usługowej, budowlanej, pośrednictwie pracy, turystyce i handlu – 13%.

Gdzie najwięcej uchybień w zatrudnianiu cudzoziemców?

W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 24%, ełckim – 19%, mrągowskim – 15%, iławskim, giżyckim i gołdapskim po 9%.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 19 tys. zł.