Nielegalna praca cudzoziemców pod lupą Straży Granicznej

2021-01-13 9:41
Nielegalna praca cudzoziemców pod lupą Straży Granicznej.
Autor: W-M OSG

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali legalność zatrudnienia cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2020 roku przeprowadzili 176 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęto 4 789 obcokrajowców i stwierdzono, że 1 076 osobom powierzono pracę nielegalnie. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: firmy zajmujące się pośrednictwem pracy, budownictwo, zakłady produkcyjne oraz transport. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, następnie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. Byli też obywatele takich państw jak: Bangladesz, Gruzja, Indie, Azerbejdżan, Mongolia, Nepal, Uzbekistan, Indonezja. W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej skierowali do sądów 139 wniosków o ukaranie pracodawców. Ponadto nałożyli 105 mandatów karnych na kwotę 30 tys. zł. Sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 253 tys. zł msz/ W-M OSG