Nowe dowody osobiste od 1 marca

2015-02-24 12:03
Wzór nowego dowodu osobistego
Autor: brak danych

Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca. Łatwiej będzie również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.

Od 1 marca urzędy gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Będzie to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Przykład: jesteś zameldowany w Gdańsku, ale mieszkasz w Poznaniu. Dotychczas, by złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego lub uzyskanie odpisu aktu małżeństwa, musiałeś poświęcić czas na podróż do swojego urzędu. Często wiązało się to z urlopem w pracy. Od 1 marca te sprawy załatwisz w dowolnym urzędzie gminy (możesz wybrać ten, który jest najbliżej twojego miejsca zamieszkania). Każdy, kto wniosek o wydanie dowodu osobistego złoży po 1 marca, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne. Przykład: jeśli zmienisz miejsce zameldowania, nie będziesz już musiał wymieniać dowodu tożsamości, by dane były aktualne. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedzono badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów. W nowym wniosku znajdzie się m.in. instrukcja napisana prostym językiem i przedstawiona graficzne. Na dotychczasowych wnioskach znajdowała się ona na dole, więc nikt jej nie czytał. W nowym formularzu zostaną wprowadzone także większe marginesy, które pozwolą uniknąć problemów przy drukowaniu. Ujednolicony zostanie również format wniosku (do formatu A4) oraz wprowadzany będzie wyraźniejszy podział na sekcje tematyczne. Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych, wniosek będziemy mogli złożyć w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Będziemy mogli również wybrać inne niż urząd miejsce ceremonii. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić 1000 zł. Do tej pory małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu niż urząd jedynie w szczególnych przypadkach, np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Teraz przyszli małżonkowie będą mogli zorganizować ceremonię na przykład na zamku lub innym wybranym miejscu. Już wkrótce możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC. Przykład: Rodzice, mający oboje polskie obywatelstwo, będą moli nazwać swoje pociechy obcobrzmiącymi imionami, np. Mercedes, Takahiro czy Liam. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podjęło decyzję o zintegrowaniu najważniejszych rejestrów państwowych. Tak powstał jeden System Rejestrów Państwowych (SRP), do którego będą miały dostęp wszystkie urzędy gminy w Polsce. Urzędnicy będą pracowali w aplikacji ŹRÓDŁO, dającej dostęp do danych. Nowy system zwiększy również bezpieczeństwo - został zbudowany w taki sposób, by maksymalnie chronić dane przed niepowołanymi osobami.