Nowy dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek wybrany

2024-04-16 14:28
OTL
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie OTL

Pochodzący z Sopotu Tomasz Kaczorowski pokieruje przez trzy najbliższe sezony artystyczne Olsztyńskim Teatrem Lalek. - Zaprezentował on nowe spojrzenie i ciekawą koncepcję działalności naszego teatru – mówi prezydent Piotr Grzymowicz, który był przewodniczącym komisji konkursowej.

Dwóch kandydatów ubiegało się o stanowisko Olsztyńskiego Teatru Lalek. Kierujący tą instytucją od 2015 roku Andrzej Bartnikowski oraz Tomasz Kaczorowski, pochodzący z Sopotu, dramatopisarz, reżyser teatralny, koordynator projektów teatralnych, kurator i autor koncepcji edukacyjnych dla teatrów.

Wśród niezbędnych wymagań na to stanowisko były: co najmniej 5-letnia udokumentowana działalność kulturalna lub artystyczna w instytucjach kultury lub instytucjach artystycznych, doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, w tym teatralnych oraz znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności OTL.

W dziewięcioosobowym gremium, które 15 kwietnia, pod przewodnictwem prezydenta Olsztyna, prowadziło przesłuchanie konkursowe, zasiedli także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakładowych organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórczych. Jak się dowiadujemy, poziom konkursu był bardzo wysoki. Ostatecznie kandydatem na nowego dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek został wybrany Tomasz Kaczorowski. - Zaprezentował on nowe spojrzenie i ciekawą koncepcję działalności naszego teatru, zarówno pod względem programowym, organizacyjnym, jak i finansowym – mówi prezydent Piotr Grzymowicz.

Tomasz Kaczorowski (ur. w 1992 r.) pochodzi z Sopotu. W sektorze kultury działa od 2012 roku. To reżyser teatralny i kurator. Absolwent wiedzy o teatrze na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz reżyserii na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawę pisał na temat współczesności polskiej dramaturgii dla młodzieży. W przeszłości Tomasz Kaczorowski był m.in. kuratorem offowej sceny Teatr w Blokowisku Gdańskiego Archipelagu Kultury PLAMA oraz współtwórcą dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2022 i 2023 w Gdańsku. Aktualnie jest menedżerem Teatru BOTO w Sopocie. Wyreżyserował kilkadziesiąt spektakli w teatrach dramatycznych i lalkowych, m.in. w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Opolu, Krakowie czy Białymstoku.

Nowy dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek zostanie powołany na trzy lata.