Odpocznij w olsztyńskim Lesie Miejskim

2013-10-16 21:28
rpol
Autor: brak danych

Już niebawem na potrzeby rowerowej rekreacji i turystyki zostanie otwarta wschodnia część Lasu Miejskiego w Olsztynie.

Leśne tereny pomiędzy al. Wojska Polskiego, rzeką Wadąg, ul. Jagiellońską oraz ulicami Fałata i Bydgoską są wciąż nieznane dla wielu mieszkańców Olsztyna, a także rzadko odwiedzane przez turystów. To ma się zmienić, ponieważ po sukcesie utworzenia Systemu Rekreacyjnych Tras Rowerowych w zachodniej części Lasu Miejskiego (tzw. część Łyna) trwają prace nad przygotowaniem tzw. części Wadąg. Projekt wskazujący niezbędne elementy infrastruktury (altany wypoczynkowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i edukacyjne, drogowskazy) oraz ich lokalizację w terenie został opracowany w 2012 r. na zlecenie ówczesnego administratora, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej w Olsztynie. Aktualnie, wszystkie miejsca wypoczynkowe zostały już zbudowane i wyposażone, nawierzchnia dróg leśnych została w wielu miejscach naprawiona, a do ostatecznego stworzenia tras brakuje tylko oznakowania ich przebiegu. Korzystając z uroków jesiennej aury warto już teraz odwiedzić ten teren.