Olsztyn ponownie w Programie Inwestycji Strategicznych.

2022-01-10 9:34
Olsztyn w Programie Inwestycji Strategicznych.
Autor: Urząd Miasta Olsztyn

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji. Limity dla każdego z nich to odpowiednio: do pięciu mln zł,  do 30 mln zł i do 65 mln zł. Wnioski należy złożyć do 15 lutego.

- Ustaliliśmy z radnymi jakie inwestycje chcemy zgłosić - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Projekt, który zostanie zgłoszony w limicie do pięciu milionów złotych to: modernizacja boiska piłkarskiego na Dajtkach, przy SP 18. Miasto ma już  gotowy projekt budowlany, bo boisko wymaga już kompleksowej modernizacji. Druga inwestycja, do 30 mln zł, to projekt uczytelnienia reliktów przy wysokiej Bramie.

- Inwestycja ta będzie współgrała z krańcówką tramwajową - dodaje prezydent Grzymowicz. - I będzie to część ambitnego projektu Biura Dżus GK Archtekci, które zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie na uczytelnienie terenu przy Wysokiej Bramie. Teraz chcielibyśmy zrealizować pierwszą część, ale docelowo projekt zakłada nie tylko wyeksponowanie rondeli i zagospodarowanie tego terenu, ale także uczytelnienie dalszego przebiegu murów obronnych wzdłuż ul. Nowowiejskiego.

Za 30 milionów złotych m.in. ma zostać odrestaurowana, odkryta przed kilkoma laty, rondela, wybudowany mur oporowy a także zagospodarowany cały teren.

- Po wojnie niestety nie były przestrzegane żadne warunki dotyczące ochrony zabytków, w tym naszej Wyskiej Bramy - kontynuuje prezydent Grzymowicz. -  I wybudowano tam kolektor wodociągowy o średnicy 500 mm. który będzie wymagał przebudowy,  przebudować trzeba też biegnące tam instalacje gazowe i cieplne.

Prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków, ponieważ z dużym prawodpodobieństwem odkryte tam zostaną kolejne, cenne  relikty. Przy okazji wzmocnione zostaną fundamenty Wysokiej Bramy. Całe nowe zagospodarowanie terenu ma być wykonane równolegle z krańcówką tramwajową na Placu Jedności Słowiańskiej. Prace mają się zakończyć do końca 2023 roku.

Trzeci projekt, do 65 mln zł, zakłada zakup 20 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Projekty, które zostaną wybrane do realizacji, będą mogly otrzymać bezzwrotne dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji.

Dodatkowo Olsztyn został zakwalifikowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako gmina popegeerowska, a zatem w planach ma też złożenie równolegle dwóch dodatkowych wniosków. W kategorii do 2 mln zł - będzie to modernizacja i przebudowa dachu Pałacu Młodzieży, czyli zadanie, które będzie pierwszym etapem modernizacji tego budynku. Natomiast w kategorii do 3 mln zł władze miasta zamierzają złożyć projekt uruchomienia pięciooddziałowego przedszkola w SP 12.

- Ta kwota nie wystarczy na całe zadanie, ale byłaby dużym odciążeniem dla gminnego budżetu - dodaje prezydent Grzymowicz - Mamy dokumentację projektową i trzymamy kciuki, żeby wszystkie nasze wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowań.

UM/Olsztyn