Olsztyn z nowym placem i ulicą

2020-11-02 10:13
Nowa ulica i plac w Olsztynie.
Autor: UM Olsztyna

Nowe nazwy pojawią się w Gutkowie oraz w os. Generałów. Taką decyzję podjęli olsztyńscy radni podczas minionej sesji Rady Miasta.

Ulica w Gutkowie jest położona przy granicy Olsztyna z gminą Gietrzwałd. Łączy ul. Perkoza z ul. Cyranki. Będzie nosić nazwę ul. Kormorana. Kontynuacja nazewnictwa - odnoszącego się ptaków wodnych - została zaproponowana, aby zachować ład przestrzenny. Drugie miejsce, którym zajęli się rajcowie, to zbieg ulic Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera. Położonemu tym miejscu placowi postanowiono nadać nazwę gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo". - Elżbieta Zawacka swoją postawą życiową, patriotyzmem i dokonaniami przysłużyła się Polsce - uzasadnia dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomiściami Urzędu Miasta Olsztyna, Sławomir Bernat. - Przez krótki okres pracowała i mieszkała w Olsztynie. Do swoich ostatnich dni działała na rzecz zachowania pamięci o wojennej działalności niepodległościowej Polaków. Została odznaczona m.in. Orderem Orła Białego w 1995 roku oraz uhonorowana tytułem Kustosza pamięci Narodowej w 2002 roku. Elżbieta Zawacka urodziła się w 1909 roku. Zasłynęła z misji do Londynu, do Sztabu Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego w 1943 roku. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny pracowała w Łodzi, Toruniu i Olsztynie, gdzie uczyła matematyki w liceum dla pracujących. Od wiosny 1951 roku była obserwowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Zatrzymana w mieszkaniu, znajdującym się w olsztyńskich koszarach przy ulicy Staliningradzkiej (obecnie ulica Jagiellońska) 5 września 1951 roku (podstawą aresztowania stał się 10-dolarowy banknot, znaleziony podczas rewizji). Początkowo trafiła do aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Zmarła w 2009 roku. Spoczywa na Cmentarzu Świętego Jerzego w rodzinnym Toruniu. Obie uchwały zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. msz/UM Olsztyna