Olsztyńscy profilaktycy świętowali

2015-09-30 15:14
rpol
Autor: brak danych

Od 15 lat Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień dba o olsztynian. W ratuszu uroczyście obchodzono rocznicę powstania jednostki.

Około setki osób - profilaktyków, specjalistów związanych z jednostką, wyjątkowych gości - uczciło rocznicę powołania MZPiTU. Najważniejszym celem było skoordynowanie działań miasta dotyczących problematyki uzależnień. - Cały zespół może poszczycić się wieloma osiągnięciami - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Chciałbym serdecznie Wam podziękować, pogratulować, bo Wasza praca jest widoczna i niezbędna. Umiejętności i wiedza służy rozwiązywaniu problemów, z którymi się w naszym mieście spotykamy. Olsztyński zespół, gdy zaczynał działalność, był wyjątkowy w skali kraju. Nasze miasto było pierwszym w Polsce, w którym zaczęto działać całościowo w kwestii profilaktyki. Innym ważnym wydarzeniem była likwidacja izby wytrzeźwień w momencie powołania MZPiTU i utworzenie ambulatorium. Przez te wszystkie lata Zespół pomagał tysiącom olsztynian - tym mającym problemy z alkoholem, narkotykami. Ale zmieniał także profil działalności, próbując wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci albo wskazując, jak zapobiegać zagrożeniom płynącym choćby z Internetu. - Na przestrzeni tych 15 lat profilaktyka zmieniła się diametralnie - mówi dyrektor MZPiTU, Błażej Gawroński. - Od takiego podejścia, które znamy, czyli prelekcje, pogadanki, spotkania do podejścia nowej generacji, czyli dobrego diagnozowania potrzeb młodego człowieka w szkole, tworzenia więzi rodzinnych, wpływu autorytetów. W olsztyńskim MPZiTU funkcjonują dwa działy - profilaktyki i terapii. Powstają też nowe jednostki, jak powołane niedawno Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży. - Przykładem skuteczności naszych działań niech będzie to, że potrafimy się zmienić - tłumaczy Błażej Gawroński. - Nowo powstałe centrum jest miejscem, w którym mogą znaleźć swoją przystań dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. To bardzo specyficzna grupa dzieci i specyficznie się z nimi pracuje. [słuchaj] MZPiTU zaczęło działalność 1 stycznia 2000 roku. Informacje o funkcjonowaniu jednostki są na jej stronie internetowej.