Opieka koordynowana w POZ. Co to oznacza dla pacjentów?

2023-02-17 15:54
Opieka koordynowana w POZ
Autor: pixabay

Już prawie 84 tysiące dorosłych pacjentów z regionu Warmii i Mazur zyskało dostęp do szerszego pakietu badań, leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego, konsultacji z dietetykiem oraz edukacji w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą.

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego

Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty np.: EKG wysiłkowe, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Opieka koordynowana w POZ
Autor: NFZ

Nowością jest też możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzone w październiku ub. r. rozwiązanie jasno wskazuje na znaczącą rolę lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej.

W województwie warmińsko-mazurskim udział w opiece koordynowanej zadeklarowało do tej pory kilkanaście podmiotów medycznych. Kolejne wnioski są procedowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ.

Placówki POZ gotowe do świadczenia opieki koordynowanej mogą składać wnioski do oddziału wojewódzkiego NFZ o rozszerzenie zakresu usług w umowie z Funduszem