Ostatnie przygotowania do wyborów

2020-06-23 9:38
Ostatnie przygotowania do wyborów
Autor: pixabay

Do ratusza dotarły środki ochrony osobistej dla komisji wyborczych. Przygotowania do niedzielnego głosowania są na ostatniej prostej.

Pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 28.06. Aby zabezpieczyć członków komisji wyborczych, oraz samych wyborców, do lokali będą dostarczone środki ochrony osobistej, w tym: 5 050 sztuk masek medycznych dla członków komisji 818 sztuk przyłbic dla członków komisji 9450 par rękawiczek dla członków komisji 1000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni 1000 litrów płynu do dezynfekcji rąk dla komisji i wyborców Przypominamy także najważniejsze terminy związane z nadchodzącymi wyborami. Jeszcze tylko do wtorku (22.06.) można dopisać się do spisu lub rejestru wyborców. Po tym terminie osoby, które nie są nigdzie zameldowane, a nie dopisały się do list, nie będą mogły wziąć udziału w najbliższych wyborach. Tego samego dnia mija termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Nieco później , bo do 25 czerwca wyborcy mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Tego samego dnia mija czas na zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach. Ostatnim przed wyborami istotnym terminem jest piątek, 26 czerwca. Do tego dnia można: zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów; składać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania - dotyczy: wyborców niepełnosprawnych wrzucać koperty zwrotne do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy - dotyczy: wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju dostarczać osobiście, lub za pośrednictwem innej osoby, koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą; doręczać pakiety wyborcze wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów; pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania Olsztynianie, którzy zdecydują się głosować w lokalach wyborczych będą mogli zrobić w 87 stałych obwodach wyborczych. Poza tym na terenie miasta będzie funkcjonować 14 obwodów zamkniętych - m.in. w placówkach służby zdrowia, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej. Adres lokalu można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce. Wystarczy podać PESEL albo adres zameldowania. bip.olsztyn.eu/bip/dokument/314244/wyszukiwanie_obwodu_wyborczego/ Niezbędne formularze i szczegółowe informacje dotyczące zbliżających się wyborów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. um/rch