PIERWSI ŻOŁNIERZE AKTYWNEJ REZERWY ROZPOCZĘLI SŁUŻBĘ W 4W-MBOT!

2022-12-09 13:36
PIERWSI ŻOŁNIERZE AKTYWNEJ REZERWY ROZPOCZĘLI SŁUŻBĘ W 4W-MBOT
Autor: 4W-MBOT PIERWSI ŻOŁNIERZE AKTYWNEJ REZERWY ROZPOCZĘLI SŁUŻBĘ W 4W-MBOT

Ustawa o Obronie Ojczyzny wprowadziła nowe formy służby wojskowej m.in. służbę w ramach Aktywnej Rezerwy. Już dzisiaj pierwsi żołnierze rezerwy stawili się do 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej celem rozpoczęcia tego rodzaju służby.

Aktywna rezerwa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które w przeszłości były związane z armią, a obecnie w dalszym ciągu chcą w niej służyć.

Żołnierzem „Aktywnej Rezerwy” może zostać każdy, jeśli nie skończył 55 lat lub ma stopień podoficerski albo oficerski i nie skończył 63 lat. Żołnierz pełni wówczas służbę na podstawie powołania na czas nieokreślony. Musi się stawić w koszarach raz na kwartał na co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo na 14 dni co najmniej raz na 3 lata.

Dzisiejsi ochotnicy służyć będą w 45. Olsztyńskim Batalionie Lekkiej Piechoty im. Izydora Bukowskiego ps. "Burza", a swoją przyszłość chcą związać ze służbą zawodową. Służba w ramach Aktywnej Rezerwy będzie dla nich doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wykorzystania ich potencjału, a także sprawdzenia się w działaniu.

Wszystkich zainteresowanych służbą w Aktywnej Rezerwie w  4W-MBOT zachęcamy do kontaktu z właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

informacja prasowa