Podatki i opłaty na sesji

2022-10-26 14:20
Podatki i opłaty na sesji rady miasta
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie Podatki i opłaty na sesji rady miasta

Olsztyńscy radni zajmowali się podczas środowego posiedzenia (26 października) m.in. sprawami fiskalnymi. Wśród rozpatrywanych uchwał były te dotyczące podatków, opłaty miejscowej oraz stawek za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu.

Stolica Warmii i Mazur jest uprawniona do pobierania opłaty miejscowej. Ta jest naliczana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Aby taka opłata mogła być naliczana, miejscowość musi wykazywać korzystne właściwości klimatyczne (zachowanie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych) i walory krajobrazowe (występowanie jednego z elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla wypoczynku lub jednego z walorów krajoznawczych). Poza tym niezbędne są warunki umożliwiające pobyt (istnienie odpowiedniej bazy noclegowej).

W 2023 roku przyjeżdżający do Olsztyna będą wnosić 2,8 zł za dobę. Stawka opłaty miejscowej została podwyższona o 68 groszy w stosunku do tej obowiązującej w 2022 roku.

Poza tym radni określili stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok. Zaproponowane kwoty to m.in. 1 zł za m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych czy 28,78 zł od 1 m2 budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Stawki zaproponowane na 2023 rok zostały ustalone na maksymalnym poziomie określonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów - informuje dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna, Czesław Kalinowski. - Należy podkreślić, że w bieżącym roku również obowiązują maksymalne stawki, poza tymi dla budynków mieszkalnych.

W przypadku właścicieli 64-metrowego oznacza to wzrost o 9,6 zł na cały rok. Spośród polskich miast maksymalne stawki ustaliły już m.in. Łódź i Gdańsk.

Skutek finansowy podwyższenia stawek szacuje się na kwotę około 11,4 mln złotych.

Podczas środowego posiedzenia rajcowie zajęli się też opłatami za usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg. Od 2023 roku np. usunięcie pojazdu do 3,5 tony będzie kosztować 545 zł, a jego przechowanie 47 zł za dobę. W przypadku hulajnóg lub innych urządzeń transportu osobistego to odpowiednio 130 i 24 złotych.

- Na wysokość tych opłat mają wpływ koszty, jakie ponosi samorząd - mówi Jakub Siudziński z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Olsztyna. - Ma na to wpływ liczba i rodzaj pojazdów usuwanych z dróg, czas ich przechowywania na parkingu depozytowym. Pojazdy są często przechowywane na parkingu przez kilka miesięcy, a nawet w ogóle nieodbierane przez właścicieli.

Średnie stawki w następnym roku będą wyższe o ok. 12 proc.

informacja prasowa Urzędu Miasta w Olsztynie/red. KS