Powrót do szkół klas I-III

2021-01-20 16:00
Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół .
Autor: pixabay

W poniedziałek (18.01) uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki w szkolnych ławkach. Sytuacje monitoruje Kuratorium Oświaty.

Zamienili własne biurko i ekran monitora na ławki i tablicę w szkole. Po dwóch miesiącach nauki zdalnej uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej. Sytuacje monitoruje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty. - Blisko 40 tys. uczniów klas I-III z Warmii i Mazur wróciło do klas. Sytuacja Covidowa w szkołach jest codziennie monitorowana, a przypadki, gdzie była konieczność wprowadzenia pracy hybrydowej lub zdalnej przekazywana jest do MEN (w przypadku pojawienia się zakażenia COVID wśród nauczycieli lub dzieci). Obecnie 99,5% placówek w naszym regionie działa w trybie stacjonarnym, a sporadycznie była konieczność zmiany nauki w tryb hybrydowy lub zdalny — mówi Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty. Powrót najmłodszych dzieci do szkół poprzedzony był tygodniowym testowaniem nauczycieli i pracowników administracyjnych. Na Warmii i Mazurach przebadano 7300 nauczycieli, a dodatnie wyniki uzyskało około 200 osób. Szkoły pracują w pełnym reżimie sanitarnym i według opracowanych wytycznych. - Bardzo się cieszymy, że krok po kroku wracamy do normalności. Musimy przestrzegać reżimu sanitarnego i wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali, często myjemy ręce, infrastruktura szkoły regularnie jest czyszczona z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących, a uczniowie dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu na terenie szkoły- mówi Anna Kobarynka – Łysek dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie. - Cieszymy się, że mogliśmy wrócić do szkoły i spotkać się z innymi dziećmi w klasie. Zajęcia z nauczycielem w szkole na pewno są lepsze niż online w domu — mówią uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny. Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Natomiast uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną od 26 października. Obecnie do szkół powrócili tylko uczniowie klas I-III. msz

Powrót do szkół klas I-III- materiał Marcina Szydłowskiego