Powstaną nowe przejścia dla pieszych

2023-09-27 8:43
Stawiguda -  nowe przejście dla pieszych
Autor: powiat olsztyński

Kierowcy, rowerzyści i piesi – wszyscy skorzystają na nowych inwestycjach. Na drogach powiatu olsztyńskiego powstanie ponad 30 nowych przejść dla pieszych oraz wiodące do nich chodniki.

W kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), z którego środki przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, do powiatu olsztyńskiego trafi prawie 8 mln zł. Za pieniądze te powstaną 33 nowe przejścia dla pieszych oraz wiodące do nich chodniki.

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej to jeden z naszych priorytetów – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Bez dobrych dróg nie ma rozwoju, ale muszą to też być drogi bezpieczne dla wszystkich ich użytkowników. Dlatego do funduszu zgłaszamy przede wszystkim takie miejsca, które są niebezpieczne, odpowiadając tym samym na prośby i potrzeby mieszkańców. Ale budujemy je także w pobliżu funkcjonujących lub powstających firm, co również ma wpływ na rozwój gospodarczy - dodaje.

Gągławki- nowe przejście dla pieszych
Autor: powiat olsztyński

Przyznane Powiatowi Olsztyńskiemu środki z funduszu to kwota 7,81 mln złotych. Stanowi ona 80 proc. planowanych kosztów inwestycji szacowanych na ponad 9 mln zł. Reszta – tzw. wkład własny – pochodzić będzie z budżetów Powiatu oraz gmin.

W tej edycji RFRD w całej Polsce rozdysponowane zostało ponad 1 mld zł, co pozwoli sfinansować 1510 zadań: 714 powiatowych i 781 gminnych. Pozwolą wybudować lub wyremontować ponad 770 km dróg powiatowych (380 km) i gminnych (392 km). Na Warmię i Mazury na ten cel trafiło prawie 50 mln złotych – 30 mln do powiatów i 20 mln do gmin.