Prof. Piskuła po raz trzeci

2021-01-07 17:06
Prof. Mariusz Piskuła
Autor: UM Olsztyna

Prezes PAN powołał prof. Mariusza Piskułę na dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Prof. Mariusz Piskuła jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN pracuje od początku jego działalności, czyli od 1988 roku, a jednostką zarządza od 2012 roku. Jest członkiem korespondentem PAN, a w latach 2015-2019 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku. Wyróżniony wśród TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie w prestiżowym rankingu Uniwersytetu Stanforda. Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W pracy naukowo-badawczej prof. Piskuła zajmuje się m.in. relacją pomiędzy przeciwutleniającymi właściwościami składników żywności pochodzenia roślinnego, ich wchłanianiem i metabolizmem a profilaktyką chorób dietozależnych. Ze względu na charakter prowadzonych badań aktywnie integruje środowiska nauk rolniczych i biologicznych z naukami medycznymi. Jest autorem około 200 publikacji, w tym ponad 80 oryginalnych prac badawczych. Obecnie koordynuje wart 2,5 mln euro projekt ERA Chairs z programu Horyzont 2020, który umożliwi powołanie w Instytucie Centrum Doskonałości w obszarze nutrigenomiki. Druga kadencja Dyrektora Mariusza Piskuły upłynęła pod znakiem wielu wyzwań, z których najbardziej wymagającym było uzyskanie finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020 na wybudowanie nowej siedziby Instytutu przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Sześcioletnie zabiegi zostały zwieńczone sukcesem i w październiku 2020 roku doszło do podpisania umowy na realizację wartej 113 mln złotych inwestycji (dofinansowanie z RPO Warmii i Mazur 94 mln). Rozpoczynająca się właśnie trzecia kadencja prof. Piskuły będzie więc w dużej mierze skierowana na realizację tego największego w historii Instytutu wyzwania. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi interdyscyplinarne badania nad oddziaływaniem czynników środowiska, w tym żywności, na zdrowie człowieka i dobrostan zwierząt. Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz Europejskiego Centrum Doskonałości dla transferu wiedzy, badań i edukacji w obszarze żywność a zdrowie. Instytut jest członkiem międzynarodowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności - EIT Food, skupiającej najlepsze ośrodki naukowe i największe potęgi biznesowe, które wspólnie dążą do podniesienia innowacyjności sektora rolno-spożywczego w Europie. Od 2016 roku w strukturach Instytutu działa znana z hodowli konika polskiego oraz rodzimych ras bydła Stacja Badawcza PAN w Popielnie, w której prowadzony jest obecnie szereg inwestycji modernizacyjnych. msz/Urząd Miasta Olsztyna