Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot składek

2020-04-29 12:51
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczki płynnościowe do 250 tys. zł
Autor: pixabay

Płatnicy, którzy spełniają warunki do zwolnienia z opłacania składek , mogą wnioskować do ZUS-u o zwrot nadpłaty. Chodzi o zobowiązania za marzec.

- Zwolnienie z opłacenia składek może dotyczyć tylko tych nieopłaconych. Wielu przedsiębiorców zapłaciło składki za marzec, jedni zrobili to omyłkowo, a inni świadomie obawiając się zaległości na swoich kontach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwróci te składki – informuje Anna Ilukiewicz rzecznik ZUS-u w Olsztynie. Dotyczy to nie tylko tych firm, które zatrudniają do 9 osób ubezpieczonych oraz osiągają przychód do 15 681 zł. Od 18 kwietnia zwolnienie ze składek obejmuje również spółdzielnie socjalne. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 pracowników, są zwolnieni z połowy należnych składek. Wzór wniosku o zwrot nadpłaty można pobrać ze strony www.zus.pl. Dokument trzeba złożyć przed upływem terminu płatności składek za kwiecień. rch

Anna Ilukiewicz