Rodzice mogą sprawdzić czy ich dziecko zakwalifikowało się do przedszkola.

2020-04-30 10:23
Rekrutacja do przedszkoli.
Autor: pixaby

Zakończył się kolejny etap rekrutacji do olsztyńskich przedszkoli. Rodzice już mogą sprawdzić, czy ich dziecko zostało przyjęte do placówki.

Ostatnie dni to czas sprawdzania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

Można je sprawdzić na dwa sposoby: logując się

na swój profil w portalu "Elektroniczna rekrutacja" albo na stronie przedszkola.

W postępowaniu do dyspozycji były 1222 miejsca. 868 było dostępnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz 354 miejsca w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartych konkursach ofert. Liczba dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne to 3262.

Od czwartku (30 kwietnia) do 6 maja (środa) do 15:00 rodzice będą mieć czas na potwierdzenie przez woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

- Rodzice mogą potwierdzić wolę elektronicznie, jeśli posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany - wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Anida Samoraj. - Jeśli nie, wówczas mogą pobrać wzór oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola ze strony dla kandydata, wypełnić je, podpisać, zeskanować lub zrobić fotografię i przesłać do przedszkola.

Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostaną ogłoszone 7 maja o 14:00.

* Zaplanowane postępowanie uzupełniające: - od 29 lipca 2020 r. od godziny 8:00 do 5 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, - 20 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, - od 21 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, - 26 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. UM/KS