Olsztyn. Są dotacje na zabytki

2022-01-26 9:29
Są pieniądze na zabytki
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie

Kolejne olsztyńskie zabytki mają szansę zostać odnowione. Właśnie ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i remontowe.

Remonty dachów, odnawianie elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej albo przygotowanie niezbędnej  dokumentacji - mieszkańcy stolicy regionu mają szansę na wsparcie odnowienia zabytków wpisanych do rejestru, jak i gminnej ewidencji.

- Wnioskujący to najczęściej wspólnoty mieszkaniowe, które w etapach chcą wyremontować zabytkowe kamienice - mówi dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Gabriela Konarzewska.

Złożone wnioski zostaną najpierw ocenione pod względem formalnym. Tymi, które nie będą mieć uchybień (zostaną dostarczone w terminie i będą kompletne), zajmie się komisja. Wówczas dowiemy się, które z zaplanowanych prac będą mogły zostać zrealizowane. Ostateczną decyzję - na wniosek prezydenta miasta - podejmą olsztyńscy radni.

W minionym roku odnowiono stolarkę okienną i drzwiową w budynkach przy ul.: Dąbrowszczaków 6, Kościuszki 54, Mazurskiej 4, Samulowskiego 6, Warmińskiej 6 oraz wyremontowano elewację frontową w budynku przy ul. Partyzantów 14.

Właściciele obiektów zabytkowych mogą strać się o dofinansowanie m.in.:- wykonanie badań konserwatorskich lub architektonicznych;- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien i drzwi- remont więźby dachowej i pokrycia dachowego,- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2022 roku. Kwota zarezerwowana na dotacje w tym roku to 100 tys. złotych.

Aktualny wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz pozostałe dokumenty i uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacji udziela Wydział Kultury i Ochrony Zabytków tel. 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545, e-mail: mkz@olsztyn.eu. Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1. Wnioski można wysłać poczta na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

informacja prasowa