Stypendium dla studentów kierunków lekarskich

2023-12-19 15:36
Stypendium dla studentów kierunków lekarskich
Autor: pixabay

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński zaprasza studentów kierunków lekarskich z całej Polski do skorzystania z programu stypendialnego. Nabór wniosków potrwa od 2 do 22 stycznia 2024 roku.

Celem programu stypendialnego jest pozyskanie specjalistycznych kadr dla warmińsko-mazurskich szpitali. Wsparcie otrzymają studenci kierunków lekarskich, którzy zobowiążą się do odbycia jednej z deficytowych specjalizacji w podmiocie leczniczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego lub publicznym podmiocie z regionu, gdzie realizowane są owe specjalizacje.

Do specjalizacji deficytowych zalicza się: psychiatrię dzieci i młodzieży, psychiatrię, geriatrię, neurologię, neurologię dziecięcą oraz onkologię kliniczną.

Stypendia dla studentów kierunków lekarskich. Jakie kryteria?

Oferowane wsparcie finansowe to 22,5 tys. zł, maksymalne miesięczne – 2,5 tys. zł. Przyznawane jest na dziewięć miesięcy. Na rok akademicki 2023/2024 przewidziano przyznanie dziesięciu stypendiów.

Nabór wniosków rozpocznie się 2.01., a zakończy 22.01.2024 r.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendystą może zostać student IV, V i VI roku studiów lekarskich, który nie powtarzał roku oraz uzyskał średnią  ocen z egzaminów za poprzedni rok nie niższą niż 4,0. Ponadto w chwili składania wniosku nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, ani w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.  

- Chcemy, żeby nas i przyszłe pokolenia leczyli najlepsi lekarze, którzy jednocześnie pracują w najlepszych warunkach – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

W ostatnich latach gros środków z budżetu województwa oraz środków unijnych powędrowało na budowę, modernizację czy doposażenie naszych placówek medycznych. Teraz musimy zadbać o odpowiednie kadry, dlatego zdecydowaliśmy się na finansowe wsparcie przyszłych lekarzy - dodaje marszałek.

W Polsce jest ok. 140 tysięcy lekarzy, z czego co czwarty jest już w wieku emerytalnym, a co trzeci przyszły lekarz zastanawia się nad emigracją.

Kryzys kadrowy wśród lekarzy specjalistów powoduje utrudnienia w dostępie do specjalistycznych świadczeń medycznych.