Szpital w Biskupcu ponownie z certyfikatem

2022-04-12 12:13
Szpital w Biskupcu ponownie z certyfikatem
Autor: Monika Nowakowska, Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Po raz szósty powiatowy szpital w Biskupcu otrzymał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Tym samym utrzymał się w czołówce najlepszych polskich placówek.

W marcu 2022 roku Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), jedyne oficjalne, obiektywne źródło informacji na temat poziomu funkcjonowania placówek medycznych w kraju. Akredytacja przyznawana jest każdorazowo na trzy lata za spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

Przyznanie certyfikatu poprzedziła wizyta zespołu wizytatorów zewnętrznych, którzy dokonali szerokiej analizy działalności placówki – od spraw typowo administracyjnych, zatrudniania personelu, funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, procedury higieniczne i epidemiologiczne, gospodarowanie odpadami, prowadzenie dokumentacji medycznej, po całościową opiekę nad pacjentem oraz przestrzeganie praw pacjenta i ochronę danych osobowych. W wyniku dokonanej oceny biskupiecki szpital otrzymał 80% punktów. Warto dodać, że wynik najlepszych szpitali w kraju to 95% spełnienia standardów.

Certyfikat
Autor: Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Co certyfikat oznacza dla szpitala? – To przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości funkcjonowania naszej placówki i poziomu oferowanych przez nas usług – mówi Marta Maciejewska, dyrektor szpitala. – To także dodatkowe środki, bo placówki certyfikowane otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia większe finansowanie. Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego nie jest jedynie zwieńczeniem wykonanej pracy i wdrożonych działań, ale jest potwierdzeniem tego, że szpital przez cały czas dąży do utrzymania i poprawy standardów funkcjonowania, analizuje również swoje własne błędy i niedociągnięcia oraz wyciąga z nich wnioski. To ciągła praca, która nie może być odłożona „na później”, z której nie można nawet na chwilę zrezygnować. Otrzymanie kolejnego certyfikatu nie byłoby możliwe bez naprawdę ogromnego wysiłku całego zespołu i to właśnie temu zespołowi należą się słowa uznania podziękowania. To, że certyfikację przeprowadzaliśmy w trudnym czasie pandemii, nie było ułatwieniem. Dodatkowo to czas, w którym szpital przechodził na system dokumentacji elektronicznej. Mimo tego udało nam się i jest to wielkie osiągnięcie wszystkich pracowników naszego szpitala – dodaje dyrektor Maciejewska.

Z sukcesu szpitala, dla którego samorząd Powiatu Olsztyńskiego jest organem prowadzącym, cieszy się także starosta. – To kolejny dowód na to, że szpitale w mniejszych ośrodkach pracują zgodnie z najwyższymi standardami, rozwijają się, pozyskują sprzęt, a dzięki temu oferują pacjentom skuteczne i nowoczesne leczenie, w dodatku na miejscu, bez konieczności podróżowania do stolicy województwa. Serdecznie gratuluję dyrekcji i całemu zespołowi medycznemu i administracyjnemu szpitala, bo zdaję sobie sprawę z tego, że otrzymanie certyfikatu oznacza pełną zaangażowania i wysiłku pracę zespołową – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu istnieje od 1975 roku. Dzięki ciągłym inwestycjom w bazę sprzętową i lokalową placówka nieustannie się rozwija i podnosi poziom swoich usług. Jedną z największych do tej pory inwestycji była zakończona we wrześniu 2021 roku rozbudowa i modernizacja szpitala, w ramach której m.in. został przebudowany i unowocześniony Blok Operacyjny, Centralna Sterylizytornia i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakupiono specjalistyczny sprzęt, w tym tomograf komputerowy. Zmieniło się także otoczenie placówki – powstał parking i park wokół budynku. Tylko w ubiegłym roku, pomimo trudnego okresu pandemii w szpitalu hospitalizowano  około 7 400 pacjentów, z czego 68 % to pacjenci spoza rejonu. Wykonano m.in. wysokospecjalistyczne świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla 261 pacjentów i zabiegi kręgosłupa dla 51 pacjentów.

informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Olsztynie/ red. K. Sobotka