Targi pracy w Olsztynie

2013-10-09 15:45
rpol
Autor: brak danych

Edukacja, Praca, Rozwój – pod takim hasłem w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie zorganizowano Targi pracy dla młodzieży.

Skierowane były do uczniów, studentów, absolwentów, młodzieży bezrobotnej oraz młodych ludzi poszukujących zatrudnienia. Odwiedzający targi mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy, kursów i szkoleń, a także kierunkami kształcenia oferowanymi przez placówki edukacyjne. Młodzież miała także możliwość konsultacji ze specjalistami.

Targi odbyły się w ramach cyklu imprez edukacyjnych organizowanych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, których inicjatorem są jednostki rynku pracy OHP. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja usług rynku pracy, a przede wszystkim, wskazanie młodym ludziom dostępnych możliwości aktywizacji zawodowej, zatrudnienia, propagowanie idei kształcenia ustawicznego oraz postaw przedsiębiorczych.

Targi Młodzieży przygotowały Warmińsko-Mazurskie Ochotnicze Hufce Pracy w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.