Trwają dalsze prace nad strategią Olsztyna

2021-12-23 10:49
Strategia Olsztyn2030+
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie

Jest jednym z najważniejszych dokumentów decydujących o długofalowym rozwoju miasta. Specjalny zespół realizuje kolejny etap prac nad strategią Olsztyn2030+.

Spotkania z mieszkańcami, debaty eksperckie, dyskusja nad projektem dokumentu - tak w największym skrócie przebiegają prace nad strategią Olsztyn2030+. Jej ostateczna wersja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.

Jednym z kluczowych etapów był szereg spotkań z udziałem olsztynian oraz specjalistów spoza naszego miasta. To była doskonała okazja do tego, by spróbować wymyślić, jak stolica Warmii i Mazur ma wyglądać po 2030 roku. Podczas debat była okazja o rozmowach na temat praktycznie wszystkich dziedzin życia miasta.

- Dziękuję mojemu zespołowi i wszystkim uczestnikom debat za dotychczasową pracę - mówi zastępca prezydenta Olsztyna i przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii, Ewa Kaliszuk. - Ta strategia to duże wyzwanie dla nas, ale jeszcze większe dla naszego miasta. Należy jednak marzyć, snuć plany, mieć do czego dążyć.

Ta część prac to było dziesięć tygodni spotkań, debat, ankiet, rozmów. Aktywnie wzięło udział w tym etapie około tysiąca osób. Pojawiło się mnóstwo ciekawych wniosków i interesujących spostrzeżeń. 

Na podstawie wszelkich zgromadzonych do tej pory uwag, sugestii, pomysłów przygotowywany jest projekt strategii.

- Raport z dotychczas przeprowadzonych rozmów jest przedstawiony na Platformie Konsultacji Społecznych - mówi dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. - Teraz zespołowo pracujemy nad przygotowaniem dokumentu, który będzie mógł być poddany dyskusji.

Mieszkańcy Olsztyna nadal mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, koncepcjami, pomysłami co do przyszłości Olsztyna. Do dyspozycji cały czas pozostaje adres e-mailowy: strategia2030@olsztyn.eu.

KS/informacja prasowa Urzędu Miasta w Olsztynie