Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2020-02-21 16:24
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Autor: Patrycja Nowicka

Przed nami „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” to projekt który co roku realizowany jest dzięki programowi o nazwie Fundusz Sprawiedliwości.

W ramach tego wydarzenia będzie można uzyskać m in darmowe porady prawne , które w Olsztynie udzielać będzie Okręgowa Rada Adwokacka, w dniach od 24 do 26 lutego w godzinach od 10-13 w siedzibie mieszczącej się przy ul Bogumiła Linki ¾ pok 302. Może zgłosić się każda osoba, która uważa że wskutek działania naruszającego prawo a w szczególności Kodeks Karny lub inne ustawy karne poniosła szkodę czy to na osobie, czy na mieniu. Mówi Stefan Salamon Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Fundusz Sprawiedliwości uruchomił także infolinie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, by uzyskać informacje należy zadzwonić pod numer tel. 222 309 900. W ramach funduszu sprawiedliwości oprócz darmowych porad prawnych można uzyskać także wsparcie psychologa, pomoc materialną czy tymczasowe miejsce zamieszkania.

PN

Stefan Salomon dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Olsztynie