To czas składania wniosków o rentę rodzinną!

2022-09-15 15:10
ZUS
Autor: ZUS Wnioski o kontynuację renty rodzinnej

ZUS przypomina, że uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą złożyć wniosek o kontynuację renty rodzinnej do końca września, a studenci do końca października. Osoby, które nie dopełnią formalności na czas stracą prawo do tego świadczenia za miniony okres.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze szkoły o statusie ucznia lub studenta. Uczniowie, którzy złożą dokumenty np. w październiku nie otrzymają renty rodzinnej za wrzesień. Maturzyści muszą jednak pamiętać o dwóch terminach.

- Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów- do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku  i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

- Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów - wyjaśnia Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

W przypadku zaprzestania dalszej edukacji, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić  o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

ZUS/Olsztyn