Uwaga Rolnicy! trwa Powszechny Spis Rolny

2020-09-03 15:10
Powszechny Spis Rolny – to zdarza się raz na 10 lat.
Autor: Marcin Szydłowski

Tego rodzaju badanie statystyczne robione jest we wszystkich krajach unijnych raz na 10 lat. Kogo dotyczy do, kiedy potrwa ?

Badanie ankietowe potrwa od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju. Również rolnicy z Warmii i Mazur są objęci tym obowiązkiem. W naszym regionie dotyczy to 51 tys. gospodarstw rolnych. - Powszechny Spis Rolny jest największym badaniem statystycznym dotyczącym rolnictwa. Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki — mówi Marek Morze dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Zakres tematyczny formularza spisowego został podzielony na 11 działów. Zbierane będą informacje m.in. o powierzchni gruntów, zasiewów czy maszynach. GUS zastrzega, że w spisie nie zapyta o majątek i zarobki rolników ani o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty. Jak rolnicy udzielą informacji? Spis będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej spisrolny.gov.pl, wywiadu telefonicznego, rachmistrz spisowy odwiedzi także to gospodarstwo rolne, którego właściciel nie spisał się samodzielnie. Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz. Powszechny Spis Rolny dotyczy ok. 1,5 miliona gospodarstw rolnych w Polsce. msz

Uwaga Rolnicy! trwa Powszechny Spis Rolny- materiał Marcina Szydłowskiego